Tổ Chức

– Xã Cộng Hòa có truyền thống hiếu học, cán bộ và nhân dân địa phương rất quan tâm đến việc học tập của con em và phong trào giáo dục của xã nhà.
– Nhà trường có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có: 2 CBQL, 21 giáo viên, 4 nhân viên, có 15 đồng chí là Đảng viên. Trường đã có đầy đủ cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định.
– Nhà trường có tổng diện tích đất là 7473 m2, trong đó tổng diện tích khu phòng học, phòng làm việc và sân chơi là 3250 m2, diện tích bãi tập TDTT là 2000 m2. Trường có 9 phòng học kiên cố, 5 phòng thực hành bộ môn và có đầy đủ các phòng khác theo quy định. Trang thiết bị cho các phòng làm việc, phòng học và phòng học bộ môn đầy đủ, hiện đại, đảm bảo việc dạy học của thầy và trò. Khuôn viên trường luôn được giữ gìn sạch sẽ, đẹp và an toàn. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 10 năm 2008.