Thư giãn

Tháng Mười Một 18, 2017 4:25 chiều

Câu truyện 1:

– Cậu Minh lớp tớ cũng có tính cách giống các nhà khoa học lừng danh thế giới.
– Say mê với công việc à?
– Không! Đãng trí!
– !!!