Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Cộng Hoà năm học 2019-2020

Tháng Chín 20, 2020 11:38 chiều
Stt Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ĐH TC Dưới TC Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém  
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 23 0 13 07 03 0 07 11          
I Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

14                        
1 Toán 03   02 01     01 02          
2 Vật lí 01   01         01          
3 Hoá 01   01                    
4 Văn 04                        
5 T. Anh 01                        
6 Sinh học 01                        
7 Tin 01                        
8 Công nghệ 0                        
9 Thể dục 01                        
10 Địa lí 01                        
11 Lịch sư 0                        
12 Giáo dục CD 0                        
II Cán bộ quản lý 02                        
1 Hiệu trưởng 01                        
2 Phó hiệu trưởng 01                        
III Nhân viên 04                        
1 Kế toán 01                        
2 Thủ quĩ 0                        
3 Nhân viên y tế 01                        
4 Nhân viên thư viện 01                        
5 Nhân viên thiết bị, ,thí nghiệm 01                        
6 Nhân viên công nghệ thông tin 0                        
7 Nhân viên hành chính 0                        
  Cộng Hoà, ngày 10 tháng 9 năm 2020  
  Hiệu trưởng  
   
   
   
  Phạm Tiến Thật