Liên hệ

TRƯỜNG THCS CỘNG HÒA

Địa chỉ: Xã Cộng hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Người đại diện: Bà Trần Thị Thanh Hoa. Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  03503822758
Email: thcsconghoavb@yahoo.com